Általános Szerződési Feltételek

Kérj ingyenes helyszíni felmérést klíma szerelésre Tata és környékén!

A www.tataklima.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a www.tataklima.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontját.
A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.
Az Eladó a Dotis Klíma Kft.

Üzemeltetői adatok:
Név: Dotis Klíma Kft.
Székhely:2890 Tata, Táncsics Mihály utca 4.
Iroda: 2890 Tata, Táncsics Mihály utca 4.
Adószám: 26677552-2-11
Cégjegyzékszám:11-09-026808
Bankszámlaszám:12028209-01676805-00100000
E-mail cím: info@tataklima.hu
Központi telefonszám: 06-30-746-6884

Fogalmak

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő és szolgáltatást nyújtó jogi személy.
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki a webáruházzal adásvételi szerződést köt.
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő személyek, az Eladó és a Vevő együttes megnevezése.
Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.
Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra, megvételre kínált termék, tulajdon.
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja.
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.
Szállítási díj: a szállítás teljes költsége az Eladótól a rendeltetési címig.
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá. A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.


A szerződéskötés nyelve magyar.
A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.
Az Áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, amíg a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el.

Az áru bemutatása, árak

A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. Az oldalakon szereplő árak áfával növelt, bruttó árak.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba
helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására.
Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a vásárláshoz szükséges adatokat meg kell adnia. A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat. Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette.

Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-mail-el visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a korábban megrendelt Áru fontosabb adatait, a megrendelő adatait, valamint a végösszeget. Amennyiben a visszaigazoló levél után bármilyen észrevétele, kérdése van a Vevőnek, úgy a megadott elérhetőségeken az Eladó felé ezt jelezheti. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 24 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén külön visszaigazolja. A visszaigazoláskor ellenőrzik a Felek a megrendelt árut és azok árait, a Vevő által megadott adatokat, elérhetőségeket, a szállítási költséget és a megrendelés számát. Amennyiben a visszaigazolás 24 órán belül nem történik meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon.

Szállítási díj

A termékeke kiszállítását a GLS futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt végzi.

A szállítási díj Magyarország teljes területén mindig a megrendelt termék súlya határozza meg.

Magyar Posta Zrt szállítási díja:

  • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
  • Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.


Telepítést Tata 30 km-es körzetében vállalunk.

Szállítási idő

Amennyiben cégünkkel szerelteti be klímáját, úgy a szállítási és beszerelési határidő 30 naptári nap.
Amennyiben beszerelést nem igényel, úgy szállítási idő a raktáron lévő termék esetén 5 munkanap. Nem raktáron lévő termékek esetén a beszállítói visszaigazolás alapján tudunk pontos szállítási dátumot meghatározni.

Fizetés

A Vételár díjának rendezésére személyesen az Áru átvételekor készpénzben, bankkártyával vagy átutalással van lehetősége.

Beépítés esetében a beszerelés díjjal növelt összeget a Vevőnek kell készpénzben, bankkártyával vagy átutalásal kifizetnie.
Előreutalás esetében az Eladó előleg számlát állít ki, melyet Vevő a fizetési határidőn belül teljesít, ezt követően szállítja az Eladó az árut a Vevő részére.

A Eladó a berendezést a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás stb.) eredménytelenül telik el, úgy Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a berendezést leszállítani.
A berendezés átvételekor a Vevő, illetve megbízottja köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a berendezés átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a berendezés mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri.
A Vevő a berendezés átvételekor köteles a berendezés csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt berendezés kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint. A Eladó a berendezés átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a berendezéshez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A berendezés átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a berendezés mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet.

Jótállás

Webáruházunkban több márka képviselteti magát, így a jótállás, garancia feltételei, időtartama márkától függően változhat. Erről a megadott elérhetőségek bármelyikén tájékoztatást kérhet.

Elállás joga

Feleknek lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, illetve telefonos kapcsolatfelvétel után közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.
Vevő a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik. Amennyiben Eladó a Vevő kérésére úgy dönt, hogy a berendezést visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:

  1. Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja a számla és a szállítólevél számát, valamint
  2. A berendezést az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban.
    Vis maior
    ’Vis maior’ előre nem látható, külső, elháríthatatlan körülményt jelöl, melynek következtében a kötelezett nem tud teljesíteni. A mindennapi életünkben leginkább a jogügyletek, szerződések körében van kiemelt szerepe.

Vis maior következtében Eladó mentesül a kötelezettségei alól.

ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF 2023. szeptember 30. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.
Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.